Laatste nieuws

Initiatief tijdelijk wonen

Initiatief tijdelijk wonen

Het voormalige ROC-schoolgebouw op de Pagelaan 1 staat al enige tijd leeg. Het schoolbestuur heeft het terrein verkocht aan projectontwikkelaar Janssen de Jong. We willen graag woningbouw op deze plek. Dit is nu niet mogelijk, want het verkeer op de snelweg A12 zorgt voor teveel lawaai (geluidsbelasting).

We hebben samen met Janssen de Jong onderzocht of het mogelijk is het terrein op een andere manier toch een (tijdelijke) bestemming te geven. Uit dit onderzoek blijkt dat een tijdelijke invulling met woonunits op deze plek wel mogelijk is.

Wat komt er?

Ontwikkelaar Janssen de Jong wil het schoolgebouw slopen en hier ongeveer 300 tijdelijke woonunits neerzetten voor een periode van minimaal 5 en maximaal 10 jaar. Er moet nu verder onderzocht worden wat mogelijk is op deze plek.

Voor tijdelijke woningen gelden minder strenge regels met betrekking tot de maximale geluidsbelasting. Daarom is het mogelijk om nu wel tijdelijke woningen te bouwen. Uiteraard vinden we de gezondheid van tijdelijke bewoners ook belangrijk. Daarom kijken we wat we voor speciale maatregelen kunnen nemen waardoor ze hier toch prettig kunnen wonen.

Blijf op de hoogte en denk mee

Bewoners van het gebied zullen we via wijkberichten en bijeenkomsten op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook zullen we samen met hen onderzoeken hoe en hoeveel tijdelijke woningen op een goede manier in de omgeving passen.

Op woensdag 1 december 2021 om 19.30 uur is er een 1e online informatiebijeenkomst via Zoom. Wilt u daar bij zijn? Stuur dan vóór zondag 28 november een e-mail aan tijdelijkwonen_HZ@utrecht.nl. U ontvangt dan de Zoom-link om deel te nemen.