Hoe zien de woningen er uit?

Hoe zien de woningen er uit?

Hoe zien de woningen er uit?

Voorstel inpassing tijdelijke woningen

Voorstel inpassing tijdelijke woningen

 • 280 studio’s
 • Carré-vorm voor goede stedenbouwkundige inpassingen ter voorkoming geluidoverlast
 • Balkons woningen aan binnenzijde
 • Groene binnenplaats voor ontmoeting en parkeren fietsen
 • Entree’s woningen aan buitenzijde
 • Bestaande bomen blijven gehandhaafd
 • Entree van het project vanaf Pagelaan
 • Mogelijk voetgangersentree aan westzijde vanaf Verlengde Hoogravenseweg
 • Groene omzooming van de locatie met struiken en heesters blijft gehandhaafd
 • Terrein alleen waar noodzakelijk verharden, de rest wordt ingezaaid met ruig kruidenmengsel
Impressie

Impressie

Wie komen er te wonen?

Wie komen er te wonen?

Doelgroep Pagelaan (sociale huurwoningen)

 • Jongeren 18 t/m 27 jaar
 • Studenten, starters (70%) en bijzondere doelgroepen (30%)

Wie vallen er onder de bijzondere doelgroepen?

 • Jonge uitstroom uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) (met name in de leeftijd van 18-23 jaar).
 • Jonge statushouders (met name in de leeftijd van 18-23 jaar).
 • Overige jongvolwassenen (met name 18-27 jaar) die uitstromen uit een vorm van (jeugd)zorg met verblijf of uit dak- en thuisloosheid.

Het zijn mensen die:

 • Klaar zijn voor zelfstandig wonen.
 • Gespikkeld (door elkaar) wonen.
 • Begeleiding krijgen en een huurcontract gekoppeld aan een zorgcontract.

Beheer?

Beheer

Samenwerkingsafspraken tussen gemeente, zorgpartijen en verhuurder over beheer, rolverdeling en escalatiemodel. Het beheer vindt plaats door Gapph Vastgoedbeheer:

 • Specialist in pro-actief sociaal beheer.
 • Eerste aanspreekpunt voor bewoners en omwonenden.
 • Twee huismeesters voor Pagelaan.
 • 24 uur per dag bereikbaar voor calamiteiten.
 • Beheersplan wordt samen met omwonenden opgesteld.
 • Actief sociaal beheer, onder andere door:
  • Organiseren en stimuleren van sociale activiteiten, ook met de buurt.
  • Eigen platform voor sociale activiteiten: Gapph Together.
 • Selectiecriteria voor huurders. Iemand die actief een positieve bijdrage wil leveren, een ‘drager’ in het project, heeft een streepje voor.
 • Extra aandacht voor de bewoners die uitstromen uit een zorg- of hulptraject, een ‘vrager’ in het project, en kort lijntje met zorgverlening.
Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen

In een nader te ontwerpen tijdelijk paviljoen worden de algemene voorzieningen voor het project ondergebracht:

 • kantoorruimte voor de huismeester(s),
 • wasruimte,
 • buurthuiskamer,
 • ruimte voor input vanuit de wijk, geef uw idee door!

Link: https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/ideas/gezamenlijke-ruimte-en-voorzieningen